Tidigare projekt

Klicka på länkarna för att mer information som pressmeddelanden om projekten!

Om du har frågor eller vill ha mer information, kontakta oss!

Making Space (2016-2017)

“Det här projektet ämnade åt att samla akademisk kunskap från feministiska teorier och HBTQIA+ aktivism på samma plattform. Making Space har gjorts på engelska för att bli tillgängligt för studenter som inte läser svenska. […] Genom projektet Making Space ville SFQ utvidga sitt arbete vidare genom att kritisera den normativa representationen av det svenska HBTQIA+ communityt och genom att lyfta röster från studenterna som representera denna mångfald.” – Översatt citat ur boken Making Space

Boken kan laddas ner här:
Boken i epub
Boken i pdf

Examensbevis i Fokus (2015)

Examenbevis i fokus drevs av SFQ 2015-06-01 – 2015-10-31 med bidragsmedel från MUCF. Projektet släppte handboken “Examen i rätt personnummer” som distribuerats till examensenheter vid samtliga universitet och högskolor, kårer och intresseorganisationer. Hämta handboken i pdf.

Avslöja Heteronormen (2014–2015)

Avslöjaprojektet drevs på riksnivå från 2014-06-01 till 2015-02-28 med bidragsmedel från MUCF. Projektrapporten släpptes i maj 2015 och är en intersektionell analys av normer, cis- och heteronormativitet i universitet och högskolors verksamheter. Hämta rapporten som pdf eller e-resurs.

Religion hjärta hbt (2012–2013)

Projektet var ett treårigt arvsfondsfinansierat projekt som avslutades hösten 2012. Projektet hade som mål att möjliggöra för troende hbt-personer att vara hela i sin identitet i såväl hbt- som religionssammanhang. Projektet tog fram material och metod för att arbeta med frågorna och S:ta Eugenia medverkade under denna process. För SFQ, som projektägare, var det självklart att som första hbt-organisation i Sverige skapa ett arrangemang med en katolsk församling och Katolskt Forum.
Boken som resulterade ur projektet heter Gud är större: ett material om tro, HBT och sånt; red: Lina Kurttila. Den finns att ladda ner via Svenska Kyrkans Ungas hemsida. Det är också Svenska Kyrkans Unga som tog över projektet efter arbetet avslutades på SFQ:s sida 2012.

Rosa kuvertet

Rosa kuvertet var ett utbildningsprojekt av SFQ i samarbete med aktivistföretaget Jämfota. Syftet med projektet var att motverka diskriminering på grund av den nya likabehandlingsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck. Genom projektet anordnades workshops för personal och studentrepresentanter på lärosäten runt om i Sverige. Projektet var aktivt under år 2011.

Wannabe

Wannabe var SFQ:s egen tidning som ursprungligen publicerades två gånger om året och distribuerades av de olika lokalavdelningarna runt om i Sverige. Det sista numret utkom 2012 och hade temat Tro. Numret fokuserade på religion och tro i hbtq-communityt i linje med SFQ:s dåvarande projekt Religion hjärta HBT.

På grund av ekonomiska svårigheter har tidningen lagts på is tills dess det finns ekonomiska möjligheter att återuppta en produktion av tidningen.