Nyhetsbrev juni 2023

Kära SFQare
När jag skriver detta så är West Pride i full gång, och vi arbetar även med förberedelserna inför inför SFQ:s inkluderingskonferens och inför Stockholm Pride. Konferensen hålls i Stockholm den 30e juli, dagen innan början på Stockholm Pride.

Anmälan till inkluderingskonferensen: https://docs.google.com/forms/d/1NT09tkKWbqQfG0e2XdY0w80FjsNmEscPyCPPIvT0PUg

Förutom de båda pridefestivalerna och konferensen tar detta nyhetsbrev även upp kongressen och vårt nya system för medlemsregister. Innehållet fördelas på följande rubriker:

1.Föredrag om HBTQ-studenter till och från Sverige
2. HBTQ, GSRM eller HBTQIAPK+
3. Fundamentalister utanför Pride Park
4. Inkluderingskonferensen
5. Kongressen & Föreningshuset

****

Föredrag om HBTQ-studenter till och från Sverige
I måndags (den 5e juni) hade vi ett föredrag och hangout på Göteborgs Stadsbibliotek. Föredraget var på Trappanscenen, West Prides huvudsakliga föredragsscen, och handlade om att som HBTQ-student komma från eller till Sverige. Alltså att vara uppväxt i Sverige men studera i ett annat land, respektive att vara uppväxt i ett annat land men studera i Sverige. På hangouten efteråt pratade vi bland annat om att starta en resurssida för vart man kan vända sig i olika situationer, till exempel att man som ny HBTQ-person i Sverige kan gå med i RFSL Newcomers. https://www.rfsl.se/newcomers

HBTQ, GSRM eller HBTQIAPK+
Förutom termen ”HBTQ” använde föredraget även termerna ”GSRM” och ”HBTQIAPK+” (sistnämnda i dess engelskspråkiga form ”LGBTQIAPK+”). Dessa tre termer kan anses vara synonyma, i och med att queerbegreppet inkluderar hela spektrumet, skillnaden ligger helt enkelt i hur man lägger tonvikten. Genom att tillerkänna Intersexuella, Asexuella, Polyamorösa och Kinksters (sadomasochister & fetischister) egna bokstäver så tydliggör man att dessa minoriteter ingår i gemenskapen. Med GSRM-begreppet går man istället i motsatt riktning, att istället för specifika kategorier lyfta kategorier av kategorier. GSRM står alltså för Genus/Gender, Sexuella & Sensuella, Romantiska & Relationella, Minoriteter & Mångfald.

Fundamentalister utanför Pride Park
I Pride Park (Bältespännarparken) var det fullt av folk och härlig stämning i torsdags kväll. Vi var flera från SFQ Göteborg som var där. Sång och dans på scen, tält från diverse partier och andra organisationer – mestadels med budskap som höll sig till ämnet, snarare än att vara heteronormativa eller helt off topic. Utanför parkområdet stod dock ett gäng motdemonstranter som med hat och fanatism i sina ögon och röster fräste fram budskap som ”Jesus är ljuset” tillsammans med diverse haranger där de fördömde dels HBTQ-personer och dels muslimer. Dessa demonstranter var dock tvungna att hålla sig fysiskt lugna och att begränsa sig i hur de formulerade sina slagord, i och med att en grupp poliser hade placerat sig stadigt mellan gänget och parken. Just den här gången valde jag att enbart prata helt kortfattat med fundamentalisterna. Detta eftersom jag var där tillsammans med några andra SFQ-aktivister, varav minst en är en HBTQ-muslim som saknar fast uppehållstillstånd. Så det var inte läge att gå in på något djupare samtal med de kristna fundamentalisterna just denna gång. I stället nöjde jag med med ett par välmenande sarkasmer som att ta upp bland annat Last Tuesdayism – idén att universum skapades i tisdags, och att vi alla är skapade med falska minnen av ett liv före i tisdags. Nu med tillägget att alla som tror på dessa minnen kommer att bli straffade i livet efter detta för att de trott på ett liv före i tisdags. Sådant som knappast lär beröra dem just nu, men kanske ger dem något att fundera på någon gång i framtiden.

En annan pridedeltagare som pratade lite mer på djupet med demonstranterna möttes dock av samma berättelser om grav psykisk ohälsa och knarköverdoser och grov kriminalitet som jag själv fått höra om när jag några år tidigare pratade med en liknande grupp som delade ut biblar utanför Stockholm Pride House. I båda fallen rörde det sig tydligen om djupt olyckliga människor som efter en massa tragedier och strul funnit struktur och mening i tillvaron genom en mycket strikt variant av religionsutövning och andlig världsbild.

Inkluderingskonferensen
Åter till inkluderingskonferensen så håller vi den som sagt i Stockholm på söndagen den 30e juli. På konferensen kommer vi att diskutera inkluderingsfrågor inför det framtida inkluderingsprogram som vi pratade om på kongressen i november förra året. https://docs.google.com/forms/d/1NT09tkKWbqQfG0e2XdY0w80FjsNmEscPyCPPIvT0PUg

Varje lokalförening får välja några delegater vilka får sina kostnader återbetalda. Alla andra medlemmar är också välkomna och får fritt inträde, men behöver däremot stå för sina resekostnader och boendekostnader själva. I dagsläget för vi även en dialog med Stockholm Pride om att hålla några föredrag/samtal på Pride House i år också, att vi i år gärna har dem på måndagen den 31:a juli så att de blir i samband med konferensen.

Ämnen som vi kommer att diskutera på konferensen inkluderar till exempel könsidentitetsfrågor, att ha en könssexuell läggning (som heterosexualitet, bisexualitet eller homosexualitet), att ha en sexualitet som handlar om något annat än just könstillhörighet, att studera i ett annat land än sitt ursprungsland, och så vidare. Diskussionsämnen kan även bestämmas på plats, och hur mycket tid som konferensen lägger på respektive ämne bestäms gemensamt på plats.

Kongressen & Föreningshuset
Medan konferensen blir ett IRL-event där vi hoppas att SFQare från hela landet ska träffas och umgås på plats så blir däremot kongressen digital som vanligt. Vi har preliminärt satt dess datum till lördagen den 21a oktober.

Avslutningsvis så fungerar medlemsregistreringen igen. I samband med den övergång till Föreningshuset som vi beslutade om på förra kongressen så låg den nere en stund, men nu går det att registrera medlemskap igen. https://blimedlem.foreningshuset.se/sveriges-forenade-hbtqia-studenter-sfq/

Önskar er alla en härlig sommar, och ser fram emot att träffa en del av er på de nämnda evenemangen under sommaren och hösten.

Bästa hälsningar,
Xzenu