SFQ välkomnar nya lokalavdelningar och sätter sin webbsajt “Under Construction”.

Under 2024 har SFQ för avsikt att bygga om denna webbsajt.

2023 har allt som allt varit ett mycket bra år för SFQ. Vi har fått tre nya lokalavdelningar: Uppsala, Lund och Örebro. Välkomna ombord allihop!
Samtidigt har tyvärr Umeå blivit vilande. Vi håller tummarna för at en ny styrelse uppstår för att återaktivera denna lokalförening under 2024 alternativt längre fram. Vi hoppas även på att få flera nya lokalavdelningar under 2024, både på universitet och på Folkhögskolor/Komvux. Kongressen 2023 antog en stadgeändring där vår målgrupp expanderades till att även inkludera “folkhögskolor och komvux (vilket bland annat inkluderar SFI)”.

Kongressen valde om sittande förbundsstyrelse, plus en ny ledamot. Välkommen ombord, Jesper Karlsson. Vi välkomnar även två nya valberedare (tillsammans med ett omval) och två nya revisorer.

SFQ:s planer på nationell nivå för 2024 inkluderar att färdigställa inkluderingsprogrammet, hålla en konferens/kongress i anslutning till West Pride och en mindre nationell sammankomst i samband med Stockholm Pride, aktiviteter på Pride House, bygga om webbsajten, samt börja planera för en enkätstudie.

Kontaktinformation

Förbundsordförande
Xzenu Cronström Beskow | xzenu(at)sfq.nu

Vice president
Hans-Christian Stoltz| vice@sfq.nu

Secretary
Sarah J. Stoltz | sekreterare(at)sfq.nu

Treasurer
Beatrice Lindéh | kassor(at)sfq.nu

Board members
Aeshapadma Ageng Anjani | aeshapadma(at)hbtqstudenterna.se
Momen Es-haq | momen(at)hbtqstudenterna.se
Sara Malm | sara(at)hbtqstudenterna.se
Jesper Karlsson | jesper.karlsson(at)hbtqstudenterna.se