Kontakt

E-post
info(at)hbtqstudenterna.se

Ordförande                                                  
Nina Huovinen | ordf(at)sfq.nu
073 831 00 00 (kontorstid)

Vice ordförande:
Verena Puth | vice(at)sfq.nu

Sekreterare
Ely | sekreterare(at)sfq.nu

Kassör
Elias Olsson | kassor(at)sfq.nu

Ledamöter
Philipp’ Marra | philipp(at)sfq.nu
Milo Schaal | milo.schaal(at)sfq.nu
Martina Smith | martina.smith(at)sfq.nu

LA-koordinator
Verena Puth | la.koordinator(at)sfq.nu

Kontakta Verena Puth vid frågor eller information kopplat till lokalavdelningar inom SFQ

 
Postadress
Sveriges förenade HBTQIA+ studenter
Box 5138
200 17 Malmö

Besöksadress
Ingen aktuell besöksadress