Verksamhet

SFQ bedriver påverkansarbete i högre utbildning, med målet om en inkluderande högskola där alla känner sig trygga. SFQ har arbetat med flera projekt som rör cis- och heteronormer.

Vårt senaste projekt är “Making Space: Raising hidden voices of the Swedish LGBTQ+ community” Läs mer om projektet HÄR

Undersidor