Pågående

Normkritisk sex- och samlevnadsundervisning till alla lärarutbildningar

Var femte vuxen kvinna och var tjugonde man utsätts för allvarligt sexuellt våld under sin livstid. I spåren av #metoo och i samband med att den nya sexualbrottslagstiftningen troligen träder ikraft i Sverige i sommar, behövs en kraftfull satsning på sexualundervisningen i skolan; i dess nuvarande form håller den inte måttet. En bristfällig sexualundervisning är kontraproduktivt arbetet för att främja sexuell hälsa nu – och i framtiden. För att vara effektiv och uppnå sitt syfte behöver sex- och samlevnadsundervisningen i skolan ha ett normkritiskt perspektiv med maktanalys, samtycke och inkludering som grund. Alla elever ska kunna känna sig inkluderade oavsett bakgrund, könsidentitet, sexualitet eller funktion. Med detta i åtanke måste lärare ges rätt förutsättningar för att kunna utföra undervisningen.
Det öppna brevet till ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, finns här