Projektet Avslöja heteronormen!, 2014-2015

Sveriges Förenade HBTQ-studenter (SFQ) publicerar rapporten Avslöja heteronormen!: En undersökning om cis- och heteronormer vid universitets och högskolors verksamheter 2014-2015
Rapporten visar att universitets och högskolors likabehandlingsarbete inte tillräckligt skyddar studenter som faller utanför normen. Lärosätenas likabehandlingsplaner visar att kompetens om diskrimineringsgrunderna, hbtq och normkritik går förlorad, vilket leder till diskriminerande och kränkande situationer för studenten, och där högskolan riskerar gå miste om  studenter eller forskare. I en handlingsplan uppmanas nu landets 48 lärosäten till kompetensutveckling och SFQ sätter upp inkluderande och normkritiska perspektiv på högskolans agenda.

Bokrapporten har skickats ut till landets samtliga universitet och högskolor, till studentkårer, berörda myndigheter, andra organisationer och intresseföreningar. Med Avslöja projektet har SFQ bland annat föreläst vid:

Stockholm pride x 2, West pride, Gotland pride x 2, Umeå pride x 2, Regnbågsveckan i Linköping, Uppsala universitets lika villkorsdag, DO, Nationella lika villkorskonferensen för universitet och högskolor 2015 mm.

Här finns boken som e-bok 

Här finns boken i pdf.

Tidigare projekt:

Avslöja! är en högst levande process i SFQ. Mellan 2011-2013 genomförde SFQ:s lokalavdelning HÅBETEKU vid Göteborgs Universitet projektet lokalt. Här nedan kan en läsa och/eller välja att spara ned rapporten:

Rapport från Avslöja heteronormen! på Göteborgs universitet och Chalmers (pdf)