Projektet Examensbevis i fokus, 2015

PRESSMEDDELANDE 2015-12-10:

Sveriges Förenade HBTQ-studenter (SFQ) publicerar handboken Examen i rätt personnummer
Projektet “Examensbevis är slut. Nu släpper vi resultatet! Handboken “Examen i rätt personnummer” rör utfärdande av nytt examensbevis efter ändrad juridisk könstillhörighet. Handboken har distribuerats till samtliga universitet och högskolor och dess examensenheter, studentkårer och intresseorganisationer.

Rapporten är en sammanställning av befintliga rutiner och attityder vid universitet och högskolor samt förslagsgivande för lämpliga tillvägagångssätt, såväl ur juridisk synpunkt som inför den personliga individens bästa.

Handboken som pdf