RainbowS (Stockholm)

Rainbows är Stockholms universitets HBTQIA-förening.

År 1990 bildades Gaystudenterna på Stockholms universitet. Gruppen bytte namn till Rainbows år 2009 för att räkna in alla HBTQIA-identiteter. Rainbows målgrupp är främst alla studenter och andra på universitetet på SU som identifierar sig på HBTQIA+spektrumet och de som ifrågasätter köns- och sexualitetsnormer. Vi vill skapa ett utrymme på universitetet där HBTQIA+personer kan känna sig välkomna och trygga. Rainbows vill också sprida kunskap på universitetet om våra målgruppers frågor bland studenter, fakultetsfolk samt anställda som inte tillhör målgrupperna samt bedriva aktivism. Rainbows är även del av Stockholms Universitets Studentkår och samarbetar med andra studentföreningar.
Vissa av våra event är separatistiska, även om de flesta inte är det.

Kontakt

Hemsida
Facebooksida
E-post