Vanliga frågor

Vem kan bli medlem?

ALLA! Om du vill stödja vårt arbete för att skapa inkluderande och normkritiska universitet och högskolor, kan du bli medlem. Om du pluggar/arbetar på ett universitet eller en högskola kan du till och med bli medlem i din lokalavdelning eller, om det inte finns någon lokalavdelning, kan du få hjälp från oss för att starta en.

Vad är skillnaden mellan att vara medlem på nationell nivå, lokal nivå och stödmedlemskap?

Vi har tre olika typer av medlemskap för att återspegla vad du vill stödja / engagera dig i.

1. Som stödmedlem stöder du oss och har rätt att delta i styrelsemöten och kongressen. Den här typen av medlemskap är för dig som inte vill / kan delta i lokala aktiviteter av en lokalavdelning.

2. Som nationell medlem kommer vi att vara i kontakt för att bjuda in till styrelsemöten och kongressen. Vår valberedning kommer även att kontakta dig för att fråga om du är intresserad av att bli medlem i nästa nationella styrelse. Du är självklart också välkommen att höra av dig till oss om du vill bli styrelsemedlem på förbundsnivå under året, men om du blir invald beror på om det finns ett behov av ytterligare medlemmar.

Obs! Som stöd- eller nationell medlem går dina 50 kr i medlemsavgift till organisationens kostnader (t ex styrelsemöten, konferenser, stöd av lokalavdelning, arbetet för politisk förändring).

3. Att vara medlem på lokal nivå betyder att du blir medlem av lokalavdelningen hos ditt universitet/din högskola. Finns det ingen lokalavdelning där du pluggar? Vi hjälper dig att starta en! Att vara medlem av en lokalavdelning innebär också att din medlemskapsavgift går till just den avdelningen, så att de får mer pengar att göra saker. Självklart kan du också bli medlem av en lokalavdelning om du inte pluggar där, men vill stödja just den avdelningen.

Medlemmarna av våra lokalavdelningar kan representera sin respektive avdelning i lokalavdelningskonferenserna och Kongressen (vårt årsmöte) och därmed få direkt inflytande på vad förbundet kommer att göra framöver.

Jag studerar inte just nu. Kan jag bli medlem ändå?

Ja! Vi är tacksamma för allt stöd.

Jag går i gymnasiet, kan jag bli medlem ändå?

Ja! Men tänk på att våra lokalavdelningar finns på universiteten.

Vad händer med medlemsavgiften jag betalar?

Om du blir stödmedlem eller nationell medlem går din avgift till vår verksamhet inom den nationella styrelsens arbete: det vill säga möten och konferenser, utbildning, reklam, resor till olika universitet, stöd till lokalavdelningar och politisk aktivism. Om du blir lokal medlem går dina 50 kr till lokalavdelningen. Då kan de använda det till sina egna aktiviteter och evenemang. Pengarna vi får från medlemskap utgör en mycket liten del av vår budget, men antalet medlemmar som vi har är mycket viktigt, för att visa regeringen och myndigheter att vi behövs och att vårt arbete är viktigt! Utan våra betalande medlemmar skulle vår organisation inte kunna göra det arbete vi gör, och med fler medlemmar kan vi göra ännu mer!