Om oss

Sveriges förenade HBTQIA+ studenter (SFQ) är riksförbundet för normkritik och hbtq-perspektiv i högskolan, med lokalavdelningar runt om på landets universitet och högskolor. Förbundet arbetar för att förbättra situationen för personer som marginaliseras av hetero- och cisnormer, exempelvis homo- och bisexuella, trans*personer, intersexuella, asexuella och queera personer som studerar vid Sveriges universitet och högskolor. Genom intersektionell normkritik bedriver förbundet påverkansarbete nationellt och lokalt med fokus på cis- och heteronormativitet i högre utbildning, samt utbildar och skapar debatt om dess konsekvenser för studenten, studier och studiemiljö.

SFQ är ett nationellt förbund för HBTQIA+ studentföreningar i hela Sverige. SFQ består av medlemmar som är organiserade i olika lokalavdelningar på landets lärosäten. Vårt högsta beslutsfattande organ är vår årliga kongress. På denna kongress röstas den nya förbundsstyrelsen fram och det bekräftas vilka lokalavdelningar som är aktiva.

SFQ:s allmänna mål är att stärka lokalavdelningarna i sitt arbete för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, intersexpersoners och asexuellas rättigheter, att upplysa om HBTQIA+ frågor och heteronormativitet i högre utbildning, samt politisk aktivism på riksnivå.