Styrdokument

Förbundet arbetar för att förbättra situationen för personer som marginaliseras av hetero- och cisnormer, exempelvis homo- och bisexuella, trans*personer, intersexuella, asexuella och queera personer som studerar vid Sveriges universitet och högskolor. Genom intersektionell normkritik bedriver förbundet påverkansarbete nationellt och lokalt med fokus på cis- och heteronormativitet i högre utbildning, samt utbildar och skapar debatt om dess konsekvenser för studenten, studier och studiemiljö.

Här är några av SFQ:s viktigaste dokument.

Stadgar
Stadgarna uppdaterades av Förbundskongressen 24-25 november 2018.

Stadgar (Svenska)

Vision- och värdegrundsdokument
Visions- och värdegrundsdokumentet visar i vilken riktning SFQ ska utvecklas och vad SFQ ska uppnå. Dokumentet ska även visa vilken värdegrund SFQ utgår från. Dokumentet är uppdaterat 2013.

Visions- och värdegrundsdokument