SFQ Uppsala

SFQ Uppsala (tidigare FUGS) är en studentförening för dig som är kritisk mot heteronormen och/eller definierar dig som homosexuell, bisexuell, transperson eller queer. Vi ordnar sociala aktiviteter där du kan lära känna en massa trevliga människor, och dessutom har vi en del politisk aktivitet i form av föreläsningar, debatter etc. som syftar till att föra upp HBTQ-relaterade frågor på agendan.

SFQ Uppsala är politiskt obundet och vi har inget åsiktsprogram som vi propagerar för, utan vårt politiska mål är att skapa intressant debatt som provocerar folk till att tänka själva.

Som alla föreningar blir SFQ Uppsala vad medlemmarna gör den till, så har du egna idéer om vad vi skulle kunna syssla med – tala om det för oss! Eller ännu hellre, hjälp oss att genomföra det!

Kontakt

Hemsida
Facebookgrupp
E-post