Lokalavdelningar

Lokalavdelningarna är den viktigaste delen av SFQ, eftersom SFQ är ett förbund av just lokalavdelningarna. En lokalavdelning kan agera helt oberoende från SFQ, men måste följa SFQ:s grundprinciper. Representanter har rätt att rösta på årsmöteskongressen. Lokalavdelningarna kan också ansöka om finansiellt stöd från SFQ och får pengar för varje betalande medlem.

Lista över lokalavdelningar

Aktiva lokalavdelningar

Speqtrum THS (KTH Stockholm)

LGBTQ Students Gothenburg

RainbowS (Stockholm Universitet)

Spectrum Umeå

LGBTQ Students Malmö

Vilande lokalavdelningar

Queerolinska (Karolinska Stockholm)

HBTQ Et Al Karlstad

SFQ Uppsala

SFQ Örebro

Kan du inte hitta en lokalavdelning i din stad? Starta en ny lokalavdeling! För mer information skicka en epost till info(at)sfq.nu