LGBTQ Students Gothenburg

[For English, see below]

SFQ GOT (även känt som SFQ Göteborg, SFQ Gothenburg och LGBTQ Students Gothenburg) är en lokalförening av SFQ, Sveriges Förenade HBTQIA+-studenter. Hit är alla på Göteborgs universitet och Chalmers välkomna.

Vi anordnar lokala arrangemang och träffas i avslappnade former, men påverkar också politiskt gentemot universiteten och studentkårerna. Vi vill erbjuda ett tryggt sammanhang utanför hetero- och cisnormen. Om du har frågor eller vill komma i kontakt med oss (t.ex. om du vill komma på en aktivitet men känner dig osäker för att du inte känner någon) får du gärna maila till oss på SFQ.GOT(at)gmail.com.

LGBTQ Students Gothenburg is a member of SFQ, The Swedish Federation of LGBTQIA+ Student Organizations. Everyone at Gothenburg University and Chalmers is welcome. We arrange local events and meet ups in a relaxed setting, but we also do political advocacy work focused on the universities and student unions. We want to offer a safe environmnt outside the hetero and cis norm. Should you have any questions or want to contact us (if you for instance want to come to an activity but feel unsure because you don’t know anybody) do send an email to hbtqstudent (at) gmail.com.

Kontakt

General: SFQ.GOT(at)gmail.com
Chairperson: xzenu(at)hbtqstudenterna.se
Election committee: v.bjornholm(at)gmail.co