Angående innebörden av olika kön

Uttalande från SFQ angående vikten av att se nyanser och komplexitet.

Vissa frågar “Vad är en kvinna”, som om den här frågan var någon form av smart “gotcha” som på något sätt skulle bevisa något. Frågan har många enkla svar av varierande kvalitet, men varför skulle det vara en bra idé att hålla sig till någon form av enkla svar i första hand?

Vi börjar vänja oss vid att förenkla saker, för att göra det lättare att kategorisera människan som en enhet av viss ställning, funktion, del, etc. Även om det är fördelaktigt för att observera människor, och eller etablera stela sociala funktioner som tjänar det ganska konservativa samhället, detta sättet att förenkla märkning är att beröva människor förmågan att förstå nyanser. Medan en enda enkel definition kan räcka för en viss person eller för ett visst sammanhang, är det OLIKA definitioner som är användbara för olika personer eller för olika sammanhang. Eftersom vi lever i en komplex värld med många personer och många sammanhang behöver vi vara medvetna om mer nyanserade och komplexa alternativ.

Att vara kvinna innebär många olika kombinationer, helt enkelt för att en kvinna som människa är en extremt komplex varelse. Att ställa den frågan och förvänta sig ett punktsvar, innebär att kvinnan ska definieras som en endimensionell sak.

Nej. Varje enskild människa är en mångdimensionell varelse. Att bli kategoriserad som man eller kvinna eller ickebinär, liksom vad dessa kategorier ska innebära, behöver ses i kontexten av den enskilda personen. Kvinnans liv är en mångfacetterad process, där varje enskild period i någons liv översätts till en uppsättning kombinationer av olika värderingar, sammanflätade i vad vi kallar en personlighet, tankesätt, övertygelser och/eller värderingar. Att förstå denna mångfald av egenskaper, trosföreställningar attityder och/eller idéer som någon bär med sig genom livet innebär att förstå hur komplext livet är. Sålunda kan ett ensamt ord tolkas med tusentals olika definitioner, beroende på nyanserna i den katuella situationen.

Förutsatt att mänskligheten uppstod genom evolution så är alla kategorier något som vi människor hittar på. Uppdelningen i män och kvinnor (och alla andra uppdelningar också) är mentala konstruktioner som vi tänker på egen hand, sociala konstruktioner som vi gemensamt bygger in i våra språk och samhällen, samt neurologiska konstruktioner som vi upplever genom hur våra enskilda hjärnor tolkar vår gemensamma omvärld.

Om du upplever att varje människa ”helt enkelt är antingen man eller kvinna”, ja, då är det helt enkelt så det är – för dig! Och så länge som det är ditt liv det handlar om så är det så klart din egen ärliga upplevelse som gäller. När det är en annan persons liv det handlar om, då är det istället den personens ärliga upplevelse som gäller. Jätteenkelt.

Förutom upplevelse och neurologi finns det även andra idéer om vad man ska utgå från. Könsorgan, fortplantningsförmåga, kromosomer, ”Assigned Sex At Birth”, och så vidare. Alla fyra har vissa specialiserade sammanhang där de är jätteviktiga, men ingen av dem fungerar som något bra allmänt riktmärke för vem som ska räknas som man eller kvinna. Dessa metoder fungerar inte alls för en hel del cispersoner – alltså personer som inte är transpersoner, ickebinära eller intersexuella. Nog för att de fyra metoderna inte fungerar alls för personer i någon av de tre nämnda grupperna, men de fungerar alltså inte heller för alla utanför dessa grupper. Visst är det i teorin enkelt att använda vilken som helst av de fyra metoderna, och vilken du än väljer så stämmer det in på många personer – men långt ifrån alla. Väljer du en av dessa fyra så kommer du oundvikligen att felköna en del människor helt i onödan.

Könsorgan: Ibland råkar en person ut för någon olycka eller sjukdom som gör att hen förlorar sitt könsorgan. En man eller kvinna som råkar ut för detta fortsätter att vara man respektive kvinna. Det vore grymt och orättvist och helt felaktigt att påstå att han inte skulle vara någon riktig man respektive att hon inte skulle vara någon riktig kvinna.

Fortplantningsförmåga: Det finns många helt vanliga män som inte kan göra någon gravid, och det finns många helt vanliga kvinnor som inte kan bli gravida. En man eller kvinna som saknar fortplantningsförmåga fortsätter att vara man respektive kvinna. Det vore grymt och orättvist och helt felaktigt att påstå att han inte skulle vara någon riktig man respektive att hon inte skulle vara någon riktig kvinna.

Kromosomer: De till synes helt vanliga flickbebisar som föds med kromosomerna XY kommer vid puberteten i många fall att få mycket ljusare röster och kurvigare kroppar (alltså större bröst) än genomsnittliga flickor. Det vore absurt att kalla detta flickor för pojkar bara för att de har kromosomerna XY. Dessutom har vissa personer kromosomerna XXY. Dessa personer är ofta helt vanliga män, deras ovanliga kromosomuppsättning spelar ingen roll i deras vardagsliv utan enbart vid vissa medicinska behandlingar. Därför behöver sjukvården veta om när en person är XXY snarare än XX eller XY, medan resten av samhället inte har någon användning för den informationen.

”Assigned Sex At Birth”: När en bebis föds så tar någon person från sjukvårdspersonalen och mäter barnets könsorgan för att avgöra om det är en pojke eller flicka. Detta test utgör helt enkelt en i de flesta fall korrekt gissning om vad barnet kommer att få för fortplantningsförmåga när det väl har passerat puberteten. De flesta fall, men långt ifrån alla. Som sagt, väldigt många människor får aldrig någon fortplantningsförmåga över huvud taget.

Det är varken smart eller vettigt att skambelägga dessa människor för att de inte passar in i dessa grovt tillyxade kategoriseringar eller för att de vägrar begränsa sig till dem.