Tidigare verksamhet

Under åren har SFQ bedrivit ett flertal större och mindre projekt. Bland dessa finns:

Examensbevis i fokus

Examenbevis i fokus drevs av SFQ 2015-06-01 – 2015-10-31 med bidragsmedel från MUCF. Projektet släppte handboken “Examen i rätt personnummer” som distribuerats till examenheter vid samtliga universitet och högskolor, kårer och intresseorganisationer. Hämta handboken i pdf.

Avslöja heteronormen!

Avslöjaprojektet drevs på riksnivå från 2014-06-01 till 2015-02-28 med bidragsmedel från MUCF. Projektrapporten släpptes i maj 2015 och är en intersektionell analys av normer, cis- och heteronormativitet i universitet och högskolors verksamheter. Hämta rapporten som pdf eller e-resurs.

Religion hjärta HBT

Religion hjärta HBT var ett treårigt projekt i SFQ:s regi med start år 2009. Projektet syftade till att öka förståelsen för religionsutövning och tro i hbtq-communityt. Genom projektet producerades boken “Gud är större – ett material om tro, hbt och sånt” samt fyra kortfilmer.

Projektet avslutades år 2012 av SFQ men överlämnades till Svenska Kyrkans Unga och lever därmed vidare.

Rosa kuvertet

Rosa kuvertet var ett utbildningsprojekt av SFQ i samarbete med aktivistföretaget Jämfota. Syftet med projektet var att motverka diskriminering på grund av den nya likabehandlingsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck. Genom projektet anordnades workshops för personal och studentrepresentanter på lärosäten runt om i Sverige. Projektet var aktivt under år 2011.

Wannabe

Wannabe var SFQ:s egen tidning som ursprungligen publicerades två gånger om året och distribuerades av de olika lokalavdelningarna runt om i Sverige. Det sista numret utkom 2012 och hade temat Tro. Numret fokuserade på religion och tro i hbtq-communityt i linje med SFQ:s dåvarande projekt Religion hjärta HBT.

På grund av ekonomiska svårigheter har tidningen lagts på is tills dess det finns ekonomiska möjligheter att återuppta en produktion av tidningen.