Press Release January 2018

SFQ is happy to announce that this month on 20th and 21st, SFQ national board of the year 2018 has held their first federal meeting (Forbundstyrelsenmöte). In this meeting the board of 2018 has set specific goals to focus on this year. During the SFQ congress on November, 2017 the national board of 2018 is…

Notice: SFQ’s name change and inclusiveness

(For English see below) Namnbyte och inkludering Under den senaste kongressen beslöt SFQ att lägga till bokstäverna IA och ett + tecken till vårat namn. Anledningen till detta är att vi önskar bli mer inkluderande av marginaliserade delar av queer communityt. Och dessa delar är ofta intersexpersoner och personer inom asexualitetsspektrat. Vi önskar också att…

Välkommen på lokalavdelningskonferens!

For English, see below. SFQ vill förlänga en super varm och queer inbjudan till alla våra medlemmar och lokalavdelningar till vår lokalavdelningskonferens den 23 – 24e april i Malmö i samarbete med LGBTQ Students Malmö. Idén med konferensen är att skapa ett trygg och kreativ rum där representanter från lokalavdelningar kan träffas: delar idéer och…