2021: Information.

Hello and welcome to SFQ!
SFQ is Sweden’s Federation for LGBTQIA+ students. Through advocacy, social events, projects, our mission is to make the swedish colleges and universities better places for all students – focusing on people of one or several gender minorities and/or sexual minorities.

Information about the current board.

President = Karl Yves Vallin | ordf(at)hbtqstudenterna.se

Vice president = Paty Arango Muñoz | vice(at)hbtqstudenterna.se

Secretary = Adam Rydén | sekreterare(at)hbtqstudenterna.se

Treasurer = Sini Alhola | kassor(at)hbtqstudenterna.se

Board members
Aeshapadma Ageng Anjani | aeshapadma(at)hbtqstudenterna.se
Xzenu Cronström Beskow | xzenu(at)hbtqstudenterna.se
Håkan Dören | hakan.doren(at)hbtqstudenterna.se
Lukas Lehtonen | lukas.lehtonen(at)hbtqstudenterna.se
Philipp’ Marra | philipp(at)hbtqstudenterna.se

Press Release January 2018

SFQ is happy to announce that this month on 20th and 21st, SFQ national board of the year 2018 has held their first federal meeting (Forbundstyrelsenmöte). In this meeting the board of 2018 has set specific goals to focus on this year. During the SFQ congress on November, 2017 the national board of 2018 is…

Notice: SFQ’s name change and inclusiveness

(For English see below) Namnbyte och inkludering Under den senaste kongressen beslöt SFQ att lägga till bokstäverna IA och ett + tecken till vårat namn. Anledningen till detta är att vi önskar bli mer inkluderande av marginaliserade delar av queer communityt. Och dessa delar är ofta intersexpersoner och personer inom asexualitetsspektrat. Vi önskar också att…