HBTQ et al Karlstad

HBTQ et al Karlstad är en förening för studenter vid Karlstads universitet. Vi har till syfte att bevaka våra medlemmars intressen bland annat genom att främja normkritiska perspektiv inom akademin och det övriga samhället och verka som en resurs vid HBTQ+-relaterade diskrimineringsfall inom Karlstads universitet. Vi arrangerar återkommande aktiviteter som syftar till att skapa säkrare rum för HBTQ+-studenter och vår övergripande ambition är att bidra till en trivsam studietid och god gemenskap för våra medlemmar.

Föreningen är sedan 2016 representerad som lista i Karlstad studentkårs fullmäktige, studentkårens högsta beslutande organ, där vi bidrar med ett intersektionellt och queerfeministiskt perspektiv. Vi driver bland annat frågor som könsneutrala toaletter på universitetet och inkludering av HBTQ+-frågor i undervisningen.

Varje tisdag 12:00-13:00 håller vi i en HBTQ+-lunch vid studenthälsans lokaler där alla är välkomna att avnjuta sin medtagna lunch.

För kontakt och mer information är vem som helst välkommen att kolla in vår Facebook-sida, HBTQ et al Karlstad