Religion hjärta hbt (2012–2013)

Projektet är ett treårigt arvsfondsfinansierat projekt som avslutas hösten 2012. Projektet har som mål att möjliggöra för troende hbt-personer att vara hela i sin identitet i såväl hbt- som religiösa sammanhang. Projektet har tagit fram material och metod för att arbeta med frågorna och S:ta Eugenia har medverkat under denna process. För SFQ, som projektägare, är det självklart att som första hbt-organisation i Sverige, skapa ett arrangemang med en katolsk församling och Katolskt Forum.
Boken som resulterade ur projektet heter Gud är större: ett material om tro, HBT och sånt; red: Lina Kurttila. Den finns att ladda ner via Svenska Kyrkans Ungas hemsida här: https://svenskakyrkansunga.se/wp-content/uploads/2012/01/gud-ar-storre.pdf