Religion hjärta hbt (2012–2013)

Projektet är ett treårigt arvsfondsfinansierat projekt som avslutas hösten 2012. Projektet har som mål att möjliggöra för troende hbt-personer att vara hela i sin identitet i såväl hbt- som religiösa sammanhang. Projektet har tagit fram material och metod för att arbeta med frågorna och S:ta Eugenia har medverkat under denna process. För SFQ, som projektägare, är det självklart att som första hbt-organisation i Sverige, skapa ett arrangemang med en katolsk församling och Katolskt Forum.
Boken som resulterade ur projektet heter Gud är större: ett material om tro, HBT och sånt; red: Lina Kurttila. Den finns att ladda ner via Svenska Kyrkans Ungas hemsida här: https://svenskakyrkansunga.se/wp-content/uploads/2012/01/gud-ar-storre.pdf

(In English)
The project “Religion Hearts LGBT” was a three-year long project financed by the Swedish Inheritance Fund and was finished in the autumn of 2012. The project’s goal was to strengthen religious LGBT people’s identity in both LGBT- and religion related situations. The project has gathered and written materials for different institutions to work with. SFQ has worked with the catholic community of St Eugenia and the Catholic Forum on this project.
The book that was the result of the project is called “God is Greater: materials about belief, LGBT and stuff like that” (Gud är större: ett material om tro, HBT och sånt) ed.: Lina Kurttila. It can be downloaded from the Swedish Church’s Youth Group (in Swedish): https://svenskakyrkansunga.se/wp-content/uploads/2012/01/gud-ar-storre.pdf