LGBTQ Students Malmö

LGBTQ Students Malmö formades HT 2015 och blev en officiell organisation VT 2016. Vi är del av Malmö Högskolas studentkår och SFQ.

Mission and vision: LGBTQ Students Malmö arbetar för att förbättra situationen för LGTBQ+ studenter på Malmö Högskola. Lokalavdelningen verkar också mot diskriminering baserad på sexuell läggning och/eller könsuttryck och -identitet.

Våra mål:
● skapa en trygg och välkomnande miljö för HBTQIA+-personer
● sprida kunskap och förståelse för HTBQIA+-frågor
● skapa en social plattform
● HBTQIA+ synlighet
● Föreningen välkomnar alla studenter, oavsett kön, religion, etnicitet, sexualitet, funktionsvariation, så länge som de respekterar våra värden.

Adress: Basängkajen 8,
Malmö

För mer information, kontakta oss här:
Facebook
Email: lgbtq(a)karen.mah.se