Projekt

SFQ genomför regelbundet projekt som rör unga hbtqia+-personer. Syftet med projektet kan vara att undersöka unga hbtqia+-personers situation, att påverka högre utbildning till att bli mer inkluderande, eller att skapa och stärka kontakter mellan olika hbtqia+-relaterade institutioner. Flera av SFQ:s tidigare projekt har blivit finansierade av ett speciellt projektbidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, MUCF. Vissa projekt har resulterat i böcker, de finns att ladda ner under respektive punkt.