Notice: SFQ’s name change and inclusiveness

sfqNewLogo
(For English see below)

Namnbyte och inkludering

Under den senaste kongressen beslöt SFQ att lägga till bokstäverna IA och ett + tecken till vårat namn. Anledningen till detta är att vi önskar bli mer inkluderande av marginaliserade delar av queer communityt. Och dessa delar är ofta intersexpersoner och personer inom asexualitetsspektrat. Vi önskar också att inkludera andra personer inom communityt men kan inte ha ett namn som tar fem minuter att säga, därav plustecknet.

Det räcker emellertid inte med att bara lägga till ett par bokstäver och en symbol. Vad vi behöver nu kunskap om exkluderande strukturer och lösningar på hur vi ska uppföra oss för att inkludera nämnda grupper. Och det är där du, kära läsare, kommer in i bilden. Vi hoppas att våra medlemmar kan hjälpa oss med information om vad vi ska göra, eller inte göra. Var kan vi hitta information? Har du en berättelse att dela med dig av för att belysa problem inom communityt? Idéer om inkluderande språk eller aktiviteter eller något annat? I så fall, var vänlig och skicka ett mail till våran ordförande på ordf(at)sfq.nu

Name change and inclusiveness

During the last congress SFQ decided to add the letters IA and the + symbol to our name. The reason is that we wish to become more inclusive of marginalised parts of the queer community. And those are often intersex people and people within the asexual spectrum. We also wish to include other people within the community, although we cannot have a name that takes five minutes to say, hence the plus sign.

However, it is not enough to just add a couple of letters and a symbol. What we need now is knowledge about exclusive structures and solutions on how to behave to be inclusive of those groups. And that is where you, dear reader, comes into the picture. We hope that our members can help us with information on what to do, or not to do. Where can we find information? Do you have a story to share with us to highlight problems within the community? Ideas for inclusive language or activities or something else? In that case, please send an email to our president at ordf(at)sfq.nu