Meddelande från vår nya ordförande!

For English, see below:

På grund av en tung arbetsbörda valde Stina Odlingson att avgå som förbundsordförande för SFQ tidigare i år. Vice ordförande Moa Björnemalm hoppade in under tiden och höll saker och ting flytande fram till styrelsemötet den 10 juni. Jag kan till min glädje och stolthet meddela att styrelsen då röstade för att välja mig som ny ordförande för resten av verksamhetsåret 2016.” – Elias Olsson, ordförande, SFQ

Vi välkomnar Elias Olsson som vår nya ordförande, och ser fram emot vårt framtida arbete tillsammans. Vi vill också tacka Stina Odlingson för hennes hårda arbete och hennes engagemang som ordförande.

-English-

Because of a heavy workload Stina Odlingson chose to resign the presidency earlier this year. Vice president Moa Björnemalm kept things above water until the board meeting on June 10. I am proud to announce that the board then voted for me to become the new president of SFQ for the rest of 2016.” – Elias Olsson, president, SFQ

We welcome Elias Olsson as our new president, and look forward to our future work together. We would also like to thank Stina Odlingson for all her hard work and dedication as president.