Välkommen på lokalavdelningskonferens!

For English, see below.

SFQ vill förlänga en super varm och queer inbjudan till alla våra medlemmar och lokalavdelningar till vår lokalavdelningskonferens den 23 – 24e april i Malmö i samarbete med LGBTQ Students Malmö. Idén med konferensen är att skapa ett trygg och kreativ rum där representanter från lokalavdelningar kan träffas: delar idéer och kunskap om att vara engagerad i en HBTQ student förening.

– Vad fungerar
– Vilka är våra mål
– Vad vi behöver från SFQ
– Vad kan vi lära oss av varandra
– Vad vill vi ändra

Konferensen väntar du och dina idéer! Den nationella federationen, SFQ, kommer att täcka kostnaderna för helgen för en representant från varje lokalavdelning, om ni är flera från en avdelning som är intresserad, skriv till oss och vi kan se över vår budget! Finns det ingen avdelning på din högskola? Och du är intresserad av vad en lokalavdelning av SFQ innebär och vad du behöver göra för att starta en lokalavdelning? Då är du också välkommen att kontakta oss! Vi kommer även kolla om vi har några kontakter på ditt campus!

Det går bra att registrera dig fram till den 1 april. Vi kommer kontakta dig för att bekräfta din registrering senast den 10e april. Anmälan hittar du på: http://goo.gl/forms/JhY49kMHTP

Sam är vår samordnare med lokalavdelningar och är den personen att ta kontakt med om du har några frågor om din lokalavdelning på Sam.Lundberg@SFQ.nu. Stina, ordförande i SFQs styrelse, ansvarar för konferensen och är den personen att få kontakt med om du har frågor om själva konferensen ordf@SFQ.nu.

–English–

Local Branch Conference 2016

The national board of SFQ wishes to extend a super warm and queer invitation to all of our members and local branches to come together during the 23–24th April in Malmö in association with LGBTQ Students Malmö. The idea of this conference is to create a safe and creative branch where representatives from local branches can meet: to share ideas and knowledge about being involved with in a lgbtq+ group in the university/higher education context!

– What works
– What are our goals
– What do we want/need from the federation
– What can learn from each other
– What do we want to change

The conference awaits you and your ideas! The national federation, SFQ, will cover costs for the weekend for one representative from each local branch – if you are several from one branch interested, then write to us and we’ll look over our budget! Is there no branch at your school? And you ́re interested in what a local branch of SFQ is about and what you need to do to start a branch? Then you’re also welcome to contact us! We’ll even check to see if we have any contacts at your campus!

Come and learn and share with us.

The deadline for registration is the 1st of April, you can fill in the following formula as early as today. We’ll be in touch to confirm your registration no later than the 10th April. To register see: http://goo.gl/forms/JhY49kMHTP

Sam is our coordinator with the local branches and is the person to get in touch with if you have any questions about your local branch at sam.lundberg@sfq.nu. Stina, the president of the board, is responsible for the conference and is the person to get in touch with if you have questions about the conference itself at ordf@sfq.nu.