Examensbevis är åter i vårt fokus!

testloggahelvetesskit

Senaste nytt! SFQ driver nu ett nytt projekt! Examensbevis är åter i vårt fokus!

SFQ har beviljats projektmedel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för projektet Examensbevis i fokus. Förbundet drev ett liknande projekt, Luckor i lagen, år 2011. Nu gräver vi ännu djupare och målet är stort!

Projektet löper från 1 juni – 31 oktober. Här undersöker vi på djupet högskolors och universitets tillvägagångssätt vid nyutfärdande av examensbevis efter att en person ändrat juridisk könstillhörighet och personnummer.

Idag saknas ofta information och rutiner för hur en går tillväga, och vilka möjligheter som finns, när en som inter- eller transsexuell student/alumni ska begära ut nytt examensbevis i rätt personnummer.

Nu söker vi dig! Vi söker dig med erfarenheter av att begära ut nytt examensbevis. Kanske har du erhållit ett sådant, kanske planerar du att göra det, kanske räds du inte, eller blev du helt enkelt nekad? Dina upplevelser kan både vara bättre och sämre, känslosamma eller sakliga! Projektet samlar in personliga erfarenheter, samt information från lärosätena själva om deras rutiner kring nyutfärdande av examensbevis.

ENKÄT Vill du dela med dig av dina erfarenheter till oss? Dina svar inhämtas via denna enkät. Vi söker även intervjupersoner. Alla svar och intervjuer behandlas anonymt.

 TILL ENKÄTEN>>>

Vi som jobbar med projektet heter Elias Olsson, Elise Linnea Strömberg och Stina Lundin. Har du frågor eller undringar så finns vi på: examensbevis@hbtqstudenterna.se

Projektet förs i samverkan med Transföreningen FPES

FPES Liten logga