Viktigt meddelande: Ansökan till ny styrelse (2017) och Kongress (2016)

Ansökan till ny styrelse (2017)

(Meddelande från valberedningen)

[english below]

Hej! Vill du vara del av en fantastiskt förening? Sveriges Förenade
HBTQ-studenter söker nu efter nästa års förbundsstyrelse. Vill du arbeta för en inkluderande högskola, representera studentperspektiv, skriva debattartiklar, föreläsa och besöka prider runt om i landet? Då är detta din chans!

Du anmäler ditt intresse via formuläret nedan. Valberedningen kommer därefter att kontakta dig för en kort telefonintervju.

Ansökan har öppet tom söndagen den 16/10.

Hi! Do you want to be part of a wonderful association? The Swedish
Federation of LGBTQ-students are now looking for their next national board. Are you interested in working towards a more including university, representing fellow students, writing debate articles, organizing workshop and visiting pride parades all around the country? Then this is your chance!

You can use the attached form to run for a position. The elections
committee will then contact you for a short phone interview.

The application form will close on sunday the 16/10.

Ansökan till SFQs förbundsstyrelse 2017 / Application for the board of SFQ 2017

Kongress (2016)

Det är dags för SFQ:s, Sveriges förenade HBTQ-studenters, årliga kongress och vi vill att du som medlem i SFQ ska göra din röst hörd! Under kongressen har du möjlighet att utse nästa års styrelse och påverka hur SFQ ska bedriva sitt arbete under 2017. Dessutom får du tillfälle att träffa andra engagerade studenter från flera lärosäten i Sverige.

Kongressen kommer att hållas i Stockholm på Open Lab, KTH (Valhallavägen 79), den 18-20 november, med start fredag kväll med sociala aktiviteter och kongressavslut på söndag eftermiddag. Kongressen inleds med en liten kongresskola där all nödvändig formalia förklaras. SFQ bjuder på resan till och från kongressen, mat under kongressen samt ordnar boende åt samtliga
kongressdeltagare.

Kongresshandlingar publiceras på www.hbtqstudenterna.se den 14 oktober. Medlemmar och lokalavdelningar kan skicka in motioner till kongressen till styrelsen@hbtqstudenterna.se senast den 22 oktober. Svar på dessa publiceras på hemsidan den 4 november. Alla deltagare har yttranderätt men enbart de som är valda till ombud för sin lokalavdelning har rösträtt. Antalet röster per lokalavdelning grundas på antalet medlemmar (5-50 = 1 röst, 51-100 = 2
röster, 101 eller fler = 3 röster).

Valberedningens förslag till styrelsen 2017 publiceras på hemsidan den 29 oktober. Är du nyfiken på att ingå i SFQ:s förbundsstyrelse, kontakta valberedningen@hbtqstudenterna.se. Det är också möjligt att nominera och kandidera till förbundsstyrelsen direkt på plats under kongresshelgen.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan. Deadline för anmälan är den 31 oktober. Närmare information om mötesschema, boende och matmeny kommer skickas ut till alla anmälda senast den 14 november.

Vid frågor kontakta Elias Olsson på ordf@hbtqstudenterna.se.

–English–

It is time for the annual congress of SFQ, The Swedish Federation for LGBTQ Students, and we would like you, as a member, to make your voice heard! During the congress you have the opportunity to choose the board for next year and affect how SFQ will conduct its work in 2017. You will also get the chance to meet other dedicated students from several universities and colleges
in Sweden.

The congress will be taking place in Stockholm, at Open Lab, KTH (Valhallavägen 79) on November 18-20, starting on Friday night with social activities and ending on Sunday afternoon. The congress starts off with a small congress school where all necessary formalities will be explained. SFQ will cover your travel expenses to and from the congress, food during the congress
and arrange accommodation for all congress participants.

NB! The congress will be held in Swedish, but all SFQ members wishing to attend are of course welcome.

The congress documents will be published on www.hbtqstudenterna.se on October 14th. Members and local branches can send motions to the congress to styrelsen@hbtqstudenterna.se no later than October . The board’s responses will be published on the website on November 7th. All participants have the right of free speech, but only those who have been elected to representatives for their local branch have suffrage. The number of votes for each local branch is based on their number of members (5-50 = 1 vote, 51-100 = 2 votes, more than 100 = 3 votes).

The election committee’s suggestion for the 2017 board will be published on the website on October 29. Are you interested in being a part of the SFQ national board, please contact valberedningen@hbtqstudenterna.se. It is also possible to nominate and candidate for the national board at the congress.

Register by filling in the form below. Deadline for registration is October 31st.
Information regarding meeting schedule, housing and food menu will be sent to all who have registered November 14th at the latest.

If you have any questions, don’t hesitate to contact Elias Olsson on ordf@hbtqstudenterna.se.

Kongress Registrering/Congress Registration

__________________
Vänliga hälsningar
/Förbundsstyrelsen

En tanke om “Viktigt meddelande: Ansökan till ny styrelse (2017) och Kongress (2016)

  1. Pingback: Kongress (2016) dokument | Hbtqstudenterna.se

Kommentarsfältet är stängt för det här inlägget.