Spectrum Umeå

Spectrum Umeå: LGBTQ+ Students, staff, and friends at Umeå University
(Previously known as SFQ Umeå and a long time ago as HomoBis)

Vi jobbar för att skapa en social mötesplats för Umeås HBTQ-personer (och vänner) där alla ska känna sig välkomna. Våra aktiviteter är baserade på våra medlemmars önskemål och vem som helst får styra upp aktiviteter.

The Board / Styrelsen 2016

Spectrum Umeå Board

Spectrum Umeå Board

Vi är Spectrum Umeås styrelse! Vill du jobba med oss eller engagera dig aktivt dig på andra sätt i föreningen skicka ett meddelande till oss!

We are the board of Spectrum Umeå! Wanna join us in our work with the association or contribute in other ways, contact us with a message through this page!

Rachel McDonald, Moa Strinnö, Johannes Blomqvist, and Anna Skillryd

Kontakt

Facebook page
E-post

Be a member!