Tack för en underbar period!

Fantastiska SFQ,

Under drygt två år har jag varit del av den här organisationen och under lite mer än ett av dessa år har jag haft förmånen att vara förbundsordförande, fått vara del av den nationella verksamheten som är i ständig utveckling. Tack vare kollegor och vänner har det varit en underbar period. Men under senaste tiden har hälsan gjort sig hörd, något som jag behöver lyssna på. Det ideella engagemanget fortsätter men för tillfället i mindre skala. Tyvärr innebär detta att jag avslutar mitt förtroendeuppdrag i förtid. Även om själva beslutstagandet har varit komplicerat och ledsamt att slutligen förlika mig med, så är det ändå med ett leende som jag tänker tillbaka på min tid i styrelsen. Och för detta vill jag tacka. Jag vill tacka för förtroendet som gavs mig år 2014 och som åter gavs för detta år. Mycket har hänt under relativt kort tid och jag kommer att sakna alltihop: det kontinuerliga arbetet med styrelsekollegorna och vänner, alla kloka aktivister i föreningens samtliga delar, projektet Avslöja Heteronormen! som bokstavligt kostade blod, svett och tårar och som har resulterat i en högst värdefull och stark rapport etc. Jag har fått upplevelser, kunskaper och erfarenheter som jag senare kommer att ta med mig vidare, till fortsatta projekt.

Det är med spänning och glädje som jag ser fram emot att se förbundsstyrelsens fortsatta ihärdiga och viktiga arbete. Arbetet om att utmana, uppmana och motivera Sveriges högre utbildningsväsenden och institutioner att handla progressivt utifrån normkritiska kunskaper och målsättningar.

Och till er som jag haft glädjen att träffa under denna tid vill jag säga att jag ser fram emot att ses igen, både i och utanför SFQ sammanhang.

Önskar oss alla en härlig sommar!

Vänligen
Catalina Fuentes Araya
Förbundsordförande för SFQ år 2014 samt del av 2015