RainbowS (Stockholm)

[English below]

Rainbows är Stockholms universitets HBTQIA-förening.

År 1990 bildades Gaystudenterna på Stockholms universitet. Gruppen bytte namn till Rainbows år 2009 för att räkna in alla HBTQIA-identiteter. Rainbows målgrupp är främst alla studenter och andra på universitetet på SU som identifierar sig på HBTQIA+spektrumet och de som ifrågasätter köns- och sexualitetsnormer. Vi vill skapa ett utrymme på universitetet där HBTQIA+personer kan känna sig välkomna och trygga. Rainbows vill också sprida kunskap på universitetet om våra målgruppers frågor bland studenter, fakultetsfolk samt anställda som inte tillhör målgrupperna samt bedriva aktivism. Rainbows är även del av Stockholms Universitets Studentkår och samarbetar med andra studentföreningar.
Vissa av våra event är separatistiska, även om de flesta inte är det.

——————————————————

Rainbows is the LGBTQIA student organisation of Stockholm University

In 1990 Gaystudenterna was founded at Stockholm University. In 2009, the name was changed to Rainbows in order to include all LGBTQIA identities. Rainbows focuses on students and others at the university who identify within the LGBTQIA+ spectrum and those who question gender and sexuality norms. We want to create a space at the university where LGBTQIA+ students feel welcome and safe. Rainbows also aims to educate students, faculty and others within the university on LGBTQIA+ matters and do activist work. Rainbows is even part of Stockholm University’s Student Union and works together with other student organisations.
Some of our events are separatist although most are open.

Kontakt

Hemsida
Facebooksida
E-post