Arbetsgrupper

Avslöja Heteronormen!
2014-2015 drev SFQ projektet “Avslöja heteronormen!” om cis- och heteronormer i högskolors och universitets verksamheter. Rapporten finns att hämta i pdf här eller gå vidare till e-resurs.
Kontakt: avslojaheteronormen@hbtqstudenterna.se

Examensbevis i fokus
Under 2015 drev SFQ projektet “Examensbevis i fokus” och publicerade handboken “Examen i rätt personnummer” om utfärdande av nytt examenbevis efter ändrad juridisk könstillhörighet. Handboken går att hämta i pdf.
examensbevis@hbtqstudenterna.se

Nyhetsbrev
En del av kommunikationsgruppen jobbar precis med nyhetsbrev. De författar och sänder ut SFQ:s månatliga medlemsnyhetsbrev. Har du någon fråga eller förslag till nyhetsbrevet vänligen kontakta oss här: info@hbtqstudenterna.se