SFQ Göteborg

SFQ Göteborg är en lokalavdelning i SFQ, Sveriges förenade HBTQ-studenter. Det är en förening för alla studenter och anställda på Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som vill se en utbildning, studie- och arbetsmiljö som är fri från heteronormativitet och andra förtryckande strukturer. SFQ Göteborg vill förbättra HBTQI-kompetensen inom klientorienterade utbildningar som till exempel lärarutbildningen.

SFQ Göteborg fungerar även som en mötesplats för homo-, bi-, transpersoner, intersexuella, queera och andra som vill umgås, diskutera, eller bara vara, i ett sammanhang fritt från heteronormativitet.

Kontakt

Hemsida
Facebookgrupp
Facebooksida
Twitter
E-post