RainbowS (Stockholm)

[English below]

Rainbows är Stockholms universitets HBTQIA-förening.

År 1990 bildades Gaystudenterna på Stockholms universitet. Man bytte namn till Rainbows år 2009 för att räkna in alla HBTQIA-identiteter. Rainbows målgrupp är främst alla studenter på SU som inte hör hemma i kategorin ”hetero” eller ”cis”. Detta innebär dock inte någon utestängning av den sistnämnda gruppen. Rainbows önskar vara öppen gentemot alla som har ett öppet sinne vad gäller sexuell läggning samt könsidentitet- och uttryck. Rainbows vill också sprida kunskap på universitet om våra målgruppers frågor bland studenter, fakultetsfolk samt anställda som inte tillhör målgrupperna. Rainbows är en av Stockholms universitets studentkårs föreningar.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Rainbows is the LGBTQIA student organisation of Stockholm University

In 1990 Gaystudenterna was founded at Stockholm University. In 2009, the name was changed to Rainbows in order to include all LGBTQIA identities. Rainbows thus focuses on students who do not define themself as hetero or cis, although everybody is welcome to participate. Rainbows is open towards everyone who has an open mind regarding sexuality, gender and gender expressions. Rainbows also aims to educate students, faculty and others within the university on LGBTIA matters. Rainbows is one of the student associations belonging to the Student Union of Stockholm University.

Kontakt

Hemsida
Facebooksida
E-post