Speqtrum (Stockholm)

(Svenska)

Speqtrum är en förening med anknytning till THS och SFQ. Speqtrum verkar för att skapa en icke-heteronormativ och icke-cisnormativ frizon där alla sexuella och romantiska läggningar och könsroller är lika accepterade och respekterade. Det innebär att föreningen är öppen för alla, inklusive men inte begränsat till Ace, Pan, Demi, Bi, Trans, Cis, Poly, Homo, Mono, Multi, Queer, Hetero, Flexible, osv.!

Vårt syfte är att fungera som ett nätverk för att träffa nya vänner, delta i föreläsningar med koppling till HBTQ+, erbjuda en öppen miljö för diskussion och dela med dig av dina upplevelser; allt detta samtidigt som du utforskar Stockholm!

(English)

Speqtrum is a social network connected to THS and SFQ. We are providing a non-heteronormative and non-cisnormative safe space where all sexual/romantic orientations and gender identities are equally accepted and respected. This means our society is open to everyone, including but not limited to: Ace, Pan, Demi, Bi, Trans, Cis, Poly, Homo, Mono, Multi, Queer, Hetero, Flexible, etc.!

We aim to be a network where you can meet new friends, see lectures connected to LGBTQ+, present a safe ground for discussion and sharing your experiences; all whilst getting new experiences in and around the city of Stockholm!

Kontakt

Hemsida
Facebooksida
Facebookgrupp
E-post