Notice: SFQ’s name change and inclusiveness

(For English see below) Namnbyte och inkludering Under den senaste kongressen beslöt SFQ att lägga till bokstäverna IA och ett + tecken till vårat namn. Anledningen till detta är att vi önskar bli mer inkluderande av marginaliserade delar av queer communityt. Och dessa delar är ofta intersexpersoner och personer inom asexualitetsspektrat. Vi önskar också att…

Notice: Highlights of 2016

* SFQ was present at Stockholm Pride, West Pride, and Umeå Pride * SFQ has taken part in IGLYO’s Annual Membership conference (2016) in Malta * SFQ has organized two lokalavdelingar (LA) conferences * SFQ funded the Queersittning 2016 organized by Spectrum Umeå: This event was focused on having a student sittning in Umeå University…

Kongress (2016) dokument

Foredragningslista/Agenda Foredragningslista/Agenda Revisionsberattelse Revisionsberattelse Proposition (Svenska och English) Proposition 1a Proposition 1b Proposition 2 Proposition 3 and 3b intersex Budgetförslag 2017 Budgetförslag Verksamhetsplan (Svenska och English) Verksamhetsplan 2017 Activity plan 2017 Riksarkivet donera material Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberattelse 2015 Vi ses på kongressen! (See you at the congress!)