Queerolinska (Stockholm)

[English below]

Queerolinska är en kårförening med syfte att representera intressen av HBTQ-studenter som pluggar vid KI, eller HBTQ-anställda vid Karolinska Institutet eller Medicinska Föreningen. Vi är officiellt bundna till Medicinska Föreningen (MF) och Sveriges Förenade HBTQ-studenter (SFQ).

Vårt mål är att engagera oss i olika frågor som angår kvalitén av utbildningen och universitetets allmänna trygghetsmiljö, samt att regelbundet organisera sociala evenemang som till exempel filmkvällar.

Som medlem får du delta i styrelsemöten och har möjligheter att påverka vårt arbete. För att officiellt gå med i Queerolinska behöver du ett gällande medlemskap inom både MF och SFQ. Du får gärna vara en icke-officiell stödmedlem som hänger med på våra möten eller kommer till våra events, men vi föreslår dig att skaffa det fullständiga medlemskapet för att visa din support åt våran grymma förening!

För att skaffa medlemskap hos SFQ, besöker du https://www.membit.net/m4-member/login/10. En årsavgift på 50kr förekommer när du gör din ansökan. Se till att du väljer ”lokal nivå ” och ”Queerolinska ” i de sista två rutorna.

Vi vill att alla ska känna sig välkomna och trygga och vill därför poängtera att du inte behöver vara öppen för att komma på en träff med Queerolinska. Vid förfrågan om anonymitet för vi inte vidare ens namn på närvarolistor. Stort välkomna och håll utkik efter datum för vår nästa aktivitet.

[English]

Queerolinska is an association with the purpose of representing the interests of LGBTQ students and staff at Karolinska lnstitutet. We are officially affiliated with Medicinska Foreningen (MF) and Sveriges Forenade HBTQ-studenter (SFQ).

Our goal is to engage in different issues that affect the quality of our education and the university environment, as well as to organize social activities such as pubs and movie nights on a regular basis.

As a member you get to attend board meetings and influence our work. To officially join Queerolinska you need to have a pending membership in both MF and SFQ. You can still be a supporter by attending our member meetings and coming to our events, but we advise you to get the full membership in order to show your support towards our awesome organisation.

To apply for an SFQ membership, visit https://www.membit.net/m4-member/login/10 . An annual fee of 50kr will be charged. Make sure that you fill in the last two squares with “Lokal nivå ” (Engagement at a local level) & “Queerolinska ”.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Hemsida
Facebooksida
E-post