Hälsningar från Gaytek

När ni läser det här har Gaytek precis fått en ny styrelse och den nya styrelsen kommer behöva lite tid för att planera kommande aktiviteter. Enklaste sättet att direkt få information om alla våra aktiviteter är att bli medlem och stå med på mejllistan. Bli medlem här.

Annars, håll utkik på vår hemsida, vår Facebook-sida eller vår Facebook-grupp för mer information här.

Hoppas att vi ses snart!

 

When you read this, Gaytek will have just got a new board and this new board will need some time to plan upcoming events. The easiest way to receive information about all our activities is to become a member and join our mailing list. Become a member here.

Otherwise, keep track on our web page, our Facebookpage, or our Facebookgroup for more information here.

Hope to see you soon!