Kongress (2016) dokument

Foredragningslista/Agenda Foredragningslista/Agenda Revisionsberattelse Revisionsberattelse Proposition (Svenska och English) Proposition 1a Proposition 1b Proposition 2 Proposition 3 and 3b intersex Budgetförslag 2017 Budgetförslag Verksamhetsplan (Svenska och English) Verksamhetsplan 2017 Activity plan 2017 Riksarkivet donera material Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberattelse 2015 Vi ses på kongressen! (See you at the congress!)